Adres AIR-TECH S.C
41-303 Dąbrowa Górnicza
ul. Kasprzaka 72
Kontakt
tel. kom.: 530-001-333
tel.: 32 260-01-93

Dmuchawy

Proponujemy Państwu profesjonalne dmuchawy typu Roots’a, które znajdują szerokie zastosowanie wszędzie tam, gdzie potrzebne są względnie duże wydajności przy niewielkim stopniu sprężania.Zakres stosowania dmuchaw to objętość zasysanego powietrza od 35 do 25000m3/h nadciśnienie robocze do 1,0bar i podciśnienie robocze do 0,5bar.

Dmuchawy typu Roots’a znajdują zastosowanie w:

  • układach napowietrzania w komunalnych i przemysłowych oczyszczalniach ścieków
  • stacjach uzdatniania wody
  • przemyśle energetycznym: transport popiołów
  • instalacjach transportu materiałów sypkich
  • instalacjach odsysania pyłów
  • przemyśle spożywczym: suszenie i pakowanie próżniowe
  • instalacjach recyrkulacji gazów do dostarczania powietrza dla procesów spalania
  • przemyśle chemicznym i farmaceutycznym: do transportu i rozdzielania granulatów

ZASADA DZIAŁANIA DMUCHAWY ROOTS’A

Dmuchawy Roots’a serii K są wyporowymi, precyzyjnymi maszynami z obrotowymi trójskrzydełkowymi wirnikami, które przeznaczone są do transportu powietrza lub innych gazów. .
Działanie dmuchaw Roots’a opiera się na współpracy dwóch symetrycznych wirników, które obracają się w przeciwnych kierunkach. Wał napędowy, na którym osadzony jest jeden z wirników napędza poprzez przekładnię zębatą wał drugiego wirnika, dzięki czemu praca wirników jest zsynchronizowana i bezdotykowa.

Podczas obrotu wału napędowego określona objętość powietrza zostaje zamknięta pomiędzy obudową a wirnikami i przechodzi od strony ssącej do strony tłocznej dmuchawy. Przy jednym pełnym obrocie wału napędowego dmuchawa transportuje sześć objętości powietrza. Podczas gdy jedna z objętości zawartych między wirnikami jest napełniona powietrzem inna jest podłączona z króćcem, przez który powietrze jest wypychane i sprężane

Dmuchawa dopasowuje się do przeciwciśnienia panującego w układzie odbiorczym (instalacji). Przepływ objętościowy zmienia się nieznacznie wraz ze zmianami ciśnienia w układzie, moment obciążenia przy równym ciśnieniu jest stały a wydajność jest proporcjonalna do liczby obrotów wirników.