Adres AIR-TECH S.C
41-303 Dąbrowa Górnicza
ul. Kasprzaka 72
Kontakt
tel. kom.: 530-001-333
tel.: 32 260-01-93

Produkty

Filtry węglowe

Filtr węglowy zawiera kasetkę z drobnym węglem aktywowanym co stwarza optymalną powierzchnię do pochłaniania zanieczyszczeń gazowych takich jak opary oleju i zapachy. Zawartość oleju poniżej 0,003mg/m3. Filtry serii FP wyposażone są standardowo w pływakowy dren kondensatu. FP 78 C ? 78 m?/h Przepływ [m³/h] 78 Przepływ [m³/min] 1,3 Przyłącze G 1/2 Wymiary gabarytowe [mm] 88×270 […]

Filtry dokładne

Seria FP Filtr dokładny wykonany jest z wielowarstwowej gęstej mikrowłókniny. Wykorzyastując zjawisko dyfuzji na pojedynczym włóknie oraz zjawisko koalescencji usuwa 99,9% cząstek stałych większych niż 1μm oraz zapewnia uzyskanie resztkowej zawartości oleju za filtrem nie większej niż 0,1 mg/m3 (2 klasa wg normy ISO 8573.1). Filtry serii FP wyposażone są standardowo w pływakowy dren kondensatu. […]

Filtry wstępne

Seria FP Filtr wstępny służy do oddzielania emulsji olejowej i zanieczyszczeń stałych ze sprężonego powietrza. Wysoka porowatość włókniny, z której wykonany jest wkład, zapewnia dużą zdolność magazynowania pyłu, co gwarantuje usunięcie 99% cząstek stałych i ciekłych większych niż 3 μm (3 klasa wg normy ISO 8573.1). Filtry z serii FP wyposażone są standardowo w pływakowy […]

Filtry wysokociśnieniowe

Filtry typu HP zostały zaprojektowane specjalnie do filtracji sprężonego powietrza o ciśnieniu maksymalnym 4,0MPa.Dla osiągnięcia maksymalnego stopnia oczyszczania sprężonego powietrza zaleca się zastosowanie kompletnego zestawu trzech filtrów z wkładami MF, SMF i AK. Dzięki wykorzystaniu różnych mechanizmów filtracji takich jak zderzenie bezpośrednie, efekt sita czy mechanizmy dyfuzyjne, ciekłe areozole oraz cząski stałe są zatrzymywane w filtrze. […]

Spusty kondensatu

Zadaniem drenów kondensatu jest odprowadzenie wytrąconego kondensatu wodno-olejowego z instalacji sprężonego powietrza. Rozróżnia się dwa typy automatycznych zaworów spustowych. Pierwsze z nich, serii HD, działają na zasadzie mechanicznej, gdzie otwarcie zaworu następuje przez podniesienie specjalnego pływaka przez wzrastający poziom wody. Drugą grupę stanowią serie CDV i UFM-T, są to spusty elektroniczne, w których otwarcie następuje […]

Separatory oleju z wody

Zadaniem separatora oleju z wody jest rozdzielenie kondensatu na dwie frakcje: wodną i olejową. Doprowadzony pod ciśnieniem kondensat wodno-olejowy jest rozprężany w specjalnej komorze, a następnie spływa do zbiornika głównego, gdzie następuje wytrącenie oleju na powierzchni wody i odprowadzenie do zewnętrznego kanistra. Pozostała woda z kondensatu jest oczyszczana w złożu z węglem aktywnym i może […]

Separatory cyklonowe

Zadaniem separatora cyklonowego jest odprowadzenie ze sprężonego powietrza kondensatu wodno-olejowego. Sprężone powietrze po dostaniu się do separatora zostaje silnie zawirowane poprzez specjalnie ukształtowaną kierownicę. Wykroplony kondensat zostaje odrzucony na ścianki separatora, po których spływa na dno zbiornika, skąd odprowadzany jest na zewnątrz przy użyciu zaworu odwadniającego. Specjalna przegroda nad dnem zbiornika uniemożliwia ponowne porwanie kondensatu […]

Osuszacze medyczne

Typ Przepływ [m³/h] Przepływ [m³/min] Przyłącze Wymiary (axbxc) [mm] Masa [kg] 1 Medipac 2000-0005 5 0,08 G1/2 300x189x343 12 2 Medipac 2000-0010 10 0,17 G 1/2 300x189x591 19 3 Medipac 2000-0015 15 1,67 G 1/2 300x189x853 25 4 Medipac 2000-0025 10 1,33 G 1/2 300x189x1377 32 5 Medipac 2000-0035 35 1,08 G 1 532x322x665 44 […]

Osuszacze adsorpcyjne

Osuszacze absorpcyjne stosuje się w przypadku bardzo wysokich wymagań dotyczących czystości sprężonego powietrza, którym nie mogą sprostać osuszacze chłodnicze.W osuszaczach adsorpcyjnych typu ALD, absorbent występuje w postaci sorbentu z aktywnego tlenku aluminium, który umieszczony jest w zbiornikach.W osuszaczach adsorpcyjnych typu Ultrapack oczyszczenie sprężonego powietrza uzyskuje się poprzez zastosowanie w osuszczaczu absorbentu, który odbiera wilgoć z […]

Osuszacze chłodnicze

Stosuje się do oczyszczenia sprężonego powietrza. Dzięki oziębieniu sprężonego powietrza do niskich temperatur (do wymaganego punktu rosy), osuszacz wytrąca wilgoć i odprowadza ją. Wilgotność względna powietrza, która przed jego osuszeniem wynosi 100%, obniża się do 21% (tj. 0,75g H2O) za osuszaczem chłodniczym (dla punktu rosy +3oC).Dopływające do osuszacza sprężone powietrze o temperaturze +30oC ÷ +45oC […]