Adres AIR-TECH S.C
41-303 Dąbrowa Górnicza
ul. Kasprzaka 72
Kontakt
tel. kom.: 530-001-333
tel.: 32 260-01-93

od 1 do 40 m3/min

Powietrze atmosferyczne zawiera zanieczyszczenia: pył, różnego rodzaju węglowodory i wodę w postaci wilgoci. Jeżeli zostaną one zassane przez maszynę, a następnie sprężone, to dodatkowo wraz z drobinami oleju zostaną przetłoczone do instalacji. Wymienione składniki zanieczyszczające, wchodząc w reakcje między sobą, mogą przeobrazić się w elementy ścierne lub czynniki korozyjne, niszcząc instalację, urządzenia pneumatyczne oraz sam produkt. Prowadzi to nieuchronnie do:

  • Nieszczelności instalacji sprężonego powietrza
  • Większych kosztów eksploatacyjnych
  • Ograniczenia produkcji
  • Obniżenia jakości produkcji i pogorszenia wizerunku firmy

Postępująca automatyzacja w zakładach produkcyjnych oraz coraz bardziej wyrafinowane urządzenia pneumatyczne, wymagają sprężonego powietrza wolnego od zanieczyszczeń.

FILTRY firmy MARK wychwytują i usuwają substancje zanieczyszczające, które mogą zakłócić normalną pracę.

CZTERY sposoby filtracji na każdą potrzebę

Seria FMO
Filtracja 1 μm
0,1 mg/m3 Pozostałości oleju
Zielony kolor identyfikacyjny

Przeznaczony przede wszystkim jako filtr wstępny do osuszaczy ziębniczych i urządzeń wytwarzających odolejone sprężone powietrze oraz do zapobiegania niszczeniu instalacji poprzez ścieranie wewnętrzne itd.

Seria FMM
Filtracja 0,01 μm
0,01 mg/m3 Pozostałości oleju
Czerwony kolor identyfikacyjny

Przeznaczony przede wszystkim jako filtr dokładny dla osuszaczy ziębniczych, filtr wstępny instalowany przed filtrem serii FCA, do osuszaczy adsorpcyjnych, transportu pneumatycznego, urządzeń i narzędzi lakierniczych, systemów sterowania, obróbki laserowej itd.

Seria FPRO
Filtracja 3 μm
Żółty kolor identyfikacyjny

Idealny jako filtr zabezpieczający sieć oraz odbiorniki sprężonego powietrza w przypadku gdy, charakteryzuje się ono wysoką zawartością zanieczyszczeń stałych i ciekłych. Zalecany w przypadku wykorzystywania sprężonego powietrza do ogólnych zastosowań.

CZTERY sposoby filtracji na każdą potrzebę

Seria FCA
Filtracja 0,005 mg/m3
0,1 mg/m3 Pozostałości oleju
Srebrny kolor identyfikacyjny

Filtr zawierający aktywny węgiel usuwający parę wodną, olej i zapachy węglowodorowe. Używany w przemyśle farmaceutycznym, spożywczym i chemicznym, laboratoriach fotograficznych, w przemyśle opakowań, galwanizacji, w technologii pokrywania powłokami lakierniczymi o wysokiej jakości itd.

Budowa filtra

Elementy podstawowe

KORPUS umożliwiający instalację, z dużym przepływem powietrza i niewielkimi stratami ciśnienia.

ZDEJMOWANA OBUDOWA podtrzymująca wkład, łatwo odkręcana, z urządzeniem do odpowietrzania zapewniającym niezbędne bezpieczeństwo oraz spust kondensatu.

ELEMENT FILTRUJĄCY z podwójnym wzmocnieniem wykonanym ze stali nierdzewnej, posiadającym łączenie ciśnieniowe ułatwiające wymianę.

AUTOMATYCZNE ODPROWADZANIE KONDENSATU dostępne wyłącznie dla FMO, FMM i FPRO, z elementem pływakowym odpowiedzialnym za odprowadzanie kondensatu.

RĘCZNY SPUST KONDENSATU dotyczy serii FCA

ZABEZPIECZENIE ANTYKOROZYJNE uzyskane lakierowaniem, zapewniające długą żywotność obudowy.

   
 Elementy opcjonalne

MANOMETR (dostępne dla FMO, FMM i FPRO) umożliwiający bezpośredni odczyt stanu zanieczyszczenia wkładu.

WSKAŹNIK CIŚNIENIA (dostępne dla FMO, FMM i FPRO) widoczny z każdej strony, sygnalizujący potrzebę wymiany wkładu.

ZESTAW PRZYŚCIENNEGO MONTAŻU umożliwiający łatwe przymocowanie filtra do ściany.

ZESTAW DO SERYJNEGO MONTAŻU FILTRÓW umożliwiający łączenie filtrów szeregowo.

WŁAŚCIWY WYBÓR W CELU POPRAWY JAKOŚCI PRODUKTU


Parametry

Moc silnika elektrycznego
Wszystkie informacje w treści kW