Adres AIR-TECH S.C
41-303 Dąbrowa Górnicza
ul. Kasprzaka 72
Kontakt
tel. kom.: 530-001-333
tel.: 32 260-01-93

Osuszacze adsorpcyjne

Dlaczego osuszacze adsorpcyjne?Sprężarka która pracuje w temperaturze 20 °C i wilgotności względnej 70%, pobiera 12 g wody na każdy 1Nm3 powietrza.

Sprężone powietrze zostaje schłodzone do 30 °C, a skropliny zostają odseparowane. Mimo tego, w powietrzu pozostaje 2,8 g wody na każdy m3 w postaci pary.W przypadku nagłego rozprężania powietrza w urządzeniu pneumatycznym, jego temperatura może spaść poniżej punktu rosy.

Jeżeli temperatura spadnie poniżej punktu rosy, następuje dalsze skraplanie i powstawanie kondensatu.Po pewnym czasie może to doprowadzić do:

 • poważnych uszkodzeń w instalacji, w urządzeniach pneumatycznych oraz w produkcie końcowym,
 • osadzania lodu w instalacji, mogące zablokować przepływ sprężonego powietrza.

Obecnie, sprężone powietrze jest podstawowym i niezbędnym źródłem energii dla większości procesów produkcyjnych, zarówno w niewielkich zakładach jak i olbrzymich fabrykach. Zwykła filtracja sprężonego powietrza już nie wystarcza. Nowoczesne zakłady produkcyjne wymagają wyjątkowo czystego powietrza z niską zawartością pary wodnej. Utrzymywanie punktu rosy sprężonego powietrza na odpowiednio niskim poziomie zapewnia prawidłową jakość w procesie produkcyjnym.

MARK POSIADA PONAD 30-LETNIE DOŚWIADCZENIE W OSUSZANIU SPRĘŻONEGO POWIETRZA I OFERUJE NAJLEPSZE ROZWIĄZANIA SPEŁNIAJĄCE WSZELKIE WYMAGANIA.

Proces osuszania

Proces chłodzenia uniemożliwia otrzymanie temperatury poniżej 0 °C (zamarzanie wody). Jednakże niektóre zastosowania lub warunki wymagają temperaturę punktu rosy poniżej 0 °C.

Jedynie osuszacze adsorpcyjne mogą spełnić te wymagania, gdyż separacja pary wodnej odbywa się BEZ obniżania temperatury sprężonego powietrza.

Osuszacze adsorpcyjne – zasada pracy

Faza osuszania: S/L

Wilgotne, odolejone sprężone powietrze przepływa od dołu przez warstwę suchego materiału adsorpcyjnego znajdującego się w kolumnie S/L, gdzie następuje zatrzymanie cząstek wilgoci.

Faza regeneracji: D/R

Kiedy materiał adsorpcyjny zostanie nasycony, musi być zregenerowany poprzez pozbycie się zatrzymanej wilgoci.

Faza ciśnieniowa: D/R

Po regeneracji w podwójnych pionowych zbiornikach zachodzi proces wyrównania ciśnienia i zmiana kierunku przepływu sprężonego powietrza.

Kolejny cykl rozpoczyna się od zmiany kierunku przepływu. Wilgotne sprężone powietrze przechodzi przez zregenerowany zbiornik (S/L), podczas gdy wilgotny zbiornik (D/R) rozpoczyna proces regeneracji.

Osuszacz ADS

Osuszacz ADS jest kompletnym urządzeniem do filtracji i osuszania sprężonego powietrza. Jest prostą konstrukcją zawierającą poniżej wymienione elementy (w zależności od rozmiarów).

(1)Filtr/y wstępne usuwające olej skutecznie zapobiegają dostawaniu się oleju do warstwy adsorpcyjnej.

(2)Zespół dystrybucyjny umożliwiający proces zmiany kierunku przepływu.

(3)Kolumny zawierające sekwencyjnie ułożony materiał adsorpcyjny (**) zgodnie z dyrektywami EEC.

(4)Tłumik wydmuchu obniżający poziom hałasu.

(5)Kalibrowana dysza regulująca natężenie przepływu powietrza regeneracyjnego.

(6)Zawór kierunkowy (jeden na zbiornik).

(7)Dokładny filtr odpylający na wylocie z osuszacza.

(8)Panel sterowania.

(9)Stabilna konstrukcja z przymocowaniem ułatwia transport za pomocą wózka lin.

(10)Metalowa podstawa ułatwia przenoszenie wózkami widłowymi.

(**) W zależności od typu użytego materiału adsorpcyjnego i cykli, można otrzymać trzy różne temperatury punktu rosy: -20, -40 oraz -70 °C.

(8) Opcjonalny Sterownik Punktu Rosy Oszczędzający Energię (ES-CDP).

ES-CDP jest zaawansowanym systemem sterującym cyklami osuszaczy adsorpcyjnych.

System automatycznie wydłuża i/lub skraca cykl osuszania w zależności od wymaganej temperatury punktu rosy, podczas gdy inne funkcje pozostają niezmienne.
Przyczynia się to do zmniejszenia zużycia sprężonego powietrza na regenerację co zdecydowanie redukuje koszty energii.
ES-CDP jest dostępny dla osuszaczy z zakresu ADS 40 ÷ 170.

Zasady działania osuszaczy adsorpcyjnych oparte są na właściwościach chemicznych i fizycznych materiału adsorpcyjnego użytego do zatrzymywania cząstek pary wodnej.

Zimna regeneracja osuszaczy ADS, bez użycia urządzenia grzewczego, oparta jest na wykorzystaniu części suchego sprężonego powietrza, przepływającego w przeciwprądzie względem nasyconej wilgoci.

Ciśnienie wydmuchu jest utrzymywane na stałym poziomie i stałym przepływie, bez względu na obciążenie.

MARK posiada 17 modeli o wydajności w zakresie 0,12 ÷ 16,80 m3/min oraz temperaturze punktu rosy od -20 do -40 °C, lub dostępne na zamówienie do -70 °C.

Zakres ADS

Trzy serie , trzy temperatury punktu rosy, 17 modeli, od 0,120 do 16,800 m3/min
Dopasowane filtry wstępne i dokładne

 • Innowacyjne ze względu na możliwości, regulację i konstrukcję.
 • Wiele możliwości instalacji z systemem 6 dostępnych przyłączy
 • Prosta eksploatacja:
 • czynności eksploatacyjne mogą być przeprowadzane bez konieczności odłączania instalacji,
 • wkład adsorpcyjny zawiera wbudowany filtr dokładny.
 • Automatyczny elektroniczny sterownik z opcjonalną funkcją automatycznej pracy oszczędzającej energię podczas długich okresów pracy sprężarki na biegu jałowym. Idealny do zastosowania wraz z urządzeniami ŚM:
 • wydajność od 0,12 do 0,30 m3/min
 • 11 bar ciśnienia (dostępne 16 bar)
 • punkt rosy -40 °C (dostępne -70 °C)
 • niski spadek ciśnienia (mniej niż 0,07 bar).
 • Zwarty o wyjątkowo prostej konstrukcji.
 • Łatwy w instalacji dzięki:
 • systemowi wielu przyłączy,
 • montażowi naściennemu do modelu 20,
 • filtrom wstępnym i dokładnym, które mogą być podłączone bezpośrednio do przyłączy,
 • małym rozmiarom.
 • Przewody wlotowe i wydmuchu wykonane są z antykorozyjnego aluminium oraz zawierają samooczyszczający elektrozawór przeznaczony do faz inwersji.
 • Obudowa skutecznie pochłania hałas.
 • Automatyczny system kontroli lub regulator czasowy z opcjonalnym zdalnym sterowaniem. Ma zastosowanie przy budowaniu niewielkich stacji uzdatniania powietrza, zapewniając:
 • Wydajność od 0,42 do 3,60 m3/min
 • 11 bar ciśnienia (dostępne 16 bar)
 • punkt rosy -20 °C (dostępne -40 °C oraz -70 °C)
 • niski poziom strat ciśnienia (mniej niż 0,15 bar).
 • Niezawodne funkcjonowanie oparte na podstawowych elementach, testowanych pod względem ciągłej pracy.
 • Łatwy do przenoszenia przy użyciu wózka widłowego.
 • Łatwy w instalacji dzięki:
 • opcji zamiany wlotu/wylotu
 • minimalnej wymaganej powierzchni.
 • Kompletna jednostka zawiera zestaw filtrów oleju powietrza wlotowego i filtrów pyłu powietrza wylotowego.
 • Idealny do budowy kompletnych stacji uzdatniania powietrza o wydajności od 3,90 do 16,80 m3/min.
 • 11 bar ciśnienia (dostępne 16 bar)
 • punkt rosy -40 °C (dostępne -70 °C)
 • niski poziom strat ciśnienia (mniej niż 0,2 bar)
 • Niewielka prędkość przepływu gwarantuje maksymalną skuteczność adsorpcji.

Korzyści z osuszaczy ADS

Mądry wybór

Niska temperatura punktu rosy.

Separacja wilgoci bez kondensatu.

Suche, czyste, bezolejowe sprężone powietrze.

Maszyny są gruntownie testowane, gwarantując właściwą pracę we wszystkich warunkach.

Gotowe do użytku.

Kompletne, niezawodne, bez hałasu i niskim poziomem strat.

Zakres jednostek zaspakajający wszelkie potrzeby przemysłowe.


Natychmiastowe korzyści

Niski pobór energii.

Łatwy dostęp do każdego komponentu.

Minimalna powierzchnia.

Łatwy do instalowania, przenoszenia z możliwością zamiany wlotu/wylotu.

Ciągła i zautomatyzowana praca z niezawodnym działaniem przez 24 h na dobę.

Oszczędność energii dzięki Sterownikowi Kontroli Punktu Rosy.


Wyższe zyski dla przedsiębiorstw

 • Mniejsze koszty sieci dystrybucyjnej, bez konieczności montażu pochyłych rur prowadzących do punktów spustu kondensatu, bez separatorów i bez odpływów kondensatu. Jedynie rozgałęzienia odchodzące bezpośrednio od głównej linii.
 • Wyższa produktywność zapewniona dzięki mniejszej liczbie przerw w produkcji spowodowanych awarią maszyn.
 • Niższe koszty eksploatacyjne:
 • sieci dystrybucyjnej, gdyż nie wymaga czyszczenia separatorów lub sprawdzania sprawności spustów kondensatu.
 • podłączonych maszyn i urządzeń pneumatycznych, gdyż brak wilgoci eliminuje główną przyczynę awarii.
 • Dłuższa żywotność urządzeń pneumatycznych, gdyż użycie suchego powietrza gwarantuje niezawodne funkcjonowanie przez długi czas.
 • Oszczędność energii dzięki mniejszym stratom ciśnienia w instalacji.

Dbałość o wizerunek firmy.

 • Wyższa jakość produktu końcowego zarówno w instalacjach, gdzie sprężone powietrze ma bezpośredni kontakt z produktem, jak i w przypadku zastosowania sprężonego powietrza w serwomechanizmach.

Suche powietrze

Kondensat jest główną przyczyną korozji instalacji, awarii urządzeń i zakłóceń. Obecne urządzenia i procesy produkcyjne coraz bardziej wymagają czystego i suchego sprężonego powietrza. Usunięcie wszelkich zanieczyszczeń, takich jak kondensat, olej, pył itd. jest niezbędne by przeciwdziałać wstrzymaniu produkcji lub niszczeniu produktu końcowego. Standardowe separatory nie są już wystarczające i zastosowanie bardziej zaawansowanych metod jest niezbędne. Osuszacze ziębnicze i adsorpcyjne są najpopularniejszymi urządzeniami eliminującymi kondensat.

Osuszacze adsorpcyjne są niezbędne we wszystkich procesach wymagających temperatury ciśnieniowego punktu rosy poniżej zera stopni Celsjusza.

Powietrze wysokiej jakości dzięki osuszaczowi ADS

Osuszacze adsorpcyjne – dane techniczne