Adres AIR-TECH S.C
41-303 Dąbrowa Górnicza
ul. Kasprzaka 72
Kontakt
tel. kom.: 530-001-333
tel.: 32 260-01-93

Sprężarki śrubowe MSA 4 – 5,5 – 7,5 – 11 – 15 kW

Prosta obsługa

Podczas projektowania tej serii sprężarek, zwrócono szczególną uwagę na prostotę ich eksploatacji. Wszystkie wewnętrzne elementy są łatwo dostępne oraz wskaźnik poziomu oleju widoczny jest z zewnątrz, bez konieczności zdejmowania jakichkolwiek części obudowy.

Eksploatacja sprężarki: – Opróżnianie kondensatu

 • Uzupełnianie poziomu oleju
 • Wymiana oleju
 • Wymiana filtru oleju
 • Wymiana separatora oleju

Wszystkie te czynności można wykonać zdejmując jedynie dwie części obudowy.

Wymiana i napinanie pasów- w celu wymiany i/lub naciągnięcia pasa wystarczy zdjąć boczną część obudowy. Odpowiednia konstrukcja przekładni pasowej zapewnia prawidłowe ustawienie kół pasowych względem siebie.

Regulacja – oszczędność energii

Elektroniczny regulator i wyświetlacz ES3000

Regulator ES3000 zainstalowany w MSA jest systemem sterującym zaprojektowanym z myślą o sprężarkach średniej i dużej mocy. Regulator pozwala na:

STEROWANIE
wszystkimi operacjami odpowiedzialnymi za pracę sprężarki: sprężanie powietrza, osuszanie, wyłączenie i rozruch;

INFORMOWANIE
o ewentualnych usterkach;

WYŁĄCZENIE
sprężarki w przypadku pojawienia się ostrzeżenia;

WIZUALIZACJĘ
informacji o eksploatacji urządzenia.

PRZYCISKI
Ergonomiczne przyciski zostały umieszczone w grupach, odpowiedzialne za:

 • Rozruch i wyłączenie sprężarki;
 • Odwoływanie ostrzeżeń;
 • Obsługę menu eksploatacyjnego;
 • Test sprawności urządzenia.

KONTROLA
Dwa ekrany wyświetlają informacje o parametrach pracy sprężarki.
Informacje wyświetlane są w sposób wyraźny i zrozumiały.
Dwa przyciski funkcyjne i dwa przyciski przewijania pozwalają na kontrolę i programowanie parametrów pracy.

SYGNALIZACJA
Odpowiednie sygnały (LED) wskazują stan pracy sprężarki; praca zgodna z nastawami, włączone zasilanie, ostrzeżenia i alarmy o nieprawidłowościach;

ELEKTRONICZNY REGULATOR
Kontroluje i steruje pracą sprężarki Umożliwia zmianę parametrów pracy Przekazuje informacje użytkownikowi Zawiera: 8 wejść cyfrowych, 4 wejścia analogowe; Wyjścia: 14 cyfrowymi wyjściami, 1 analogowym wyjściem. Ponadto zawiera: 1 port szeregowy, 1 interfejs.

Transport, cicha praca

Seria sprężarek MSA była również konstruowana z myślą o transporcie i / lub przenoszeniu. Podniesienie maszyny możliwe jest z trzech stron, a odpowiednie dobranie punktów zaczepienia, z uwzględnieniem położenia środka ciężkości, gwarantuje łatwy i stabilny ruch.

Wykorzystane wieloletnie doświadczenie MARK w kwestii minimalizacji hałasu, ze szczególnym uwzględnieniem analizy przepływu powietrza przez sprężarkę oraz zastosowanie odpowiednich płyt tłumiących. Dużą uwagę zwracamy na dokładność montażu wszystkich elementów, eliminując drgania. Dzięki temu uzyskaliśmy takie wyniki, które stawiają nawet naszą standardową wersję na czele urządzeń dostępnych na rynku. Niski poziom hałasu pozwala na instalację sprężarki w środowisku pracy lub w bezpośrednim sąsiedztwie pomieszczeń biurowych.

Sprężarki MSA – schemat działania

1 – Filtr oleju
2 – Separator oleju
3 – Chłodnica oleju i powietrza
4 – Zawór bezpieczeństwa
5 – Zawór termostatyczny

6 – Regulator ciśnienia
7 – Wyświetlacz
8 – Zbiornik oleju
9 – Zawór elektromagnetyczny powietrza wlotowego
10 – Filtr powietrza wlotowego

11 – Stopień śrubowy
12 – Wentylator chłodzący
13 – Silnik elektryczny
14 – Pomiar temperatury (termometr)
15 – Przekładnia pasowa

Po wstępnej filtracji powietrze atmosferyczne przechodząc przez filtr powietrza wlotowego i zawór wlotowy, dostaje się do komory sprężania. Następnie po zmieszaniu z olejem powietrze podlega sprężaniu. Dzięki zastosowaniu dwóch śrub o profilu asymetrycznym, sprężanie powietrza jest procesem ciągłym.
Sprężone powietrze zawierające drobiny oleju przechodzi do separatora oleju, gdzie następuje trójstopniowa separacja oleju od powietrza (siła odśrodkowa, grawitacja i filtracja). Zanim sprężone powietrze dostanie się do instalacji, zostaje schłodzone w chłodnicy końcowej.
Regulator ciśnienia zapewnia odpowiednie ciśnienie w instalacji.
Olej jest ważnym czynnikiem w sprężarce, gdyż zapewnia prawidłowe działanie całego układu. Olej rozprowadzany jest pod ciśnieniem sprężonego powietrza, dlatego pompa olejowa jest zbędna.
W fazie rozruchu smarowanie jest zapewnione dzięki zaworowi minimalnego ciśnienia. Niezwłocznie uzyskiwane jest minimalne ciśnienie gwarantujące prawidłowy przepływ oleju.
Oprócz smarowania, olej pełni funkcję uszczelniającą między wirnikami stopnia śrubowego oraz funkcje chłodzącą w procesie sprężania powietrza.
Stosując odpowiedni filtr oraz wydajną chłodnicę utrzymuje się prawidłowe parametry oleju.

Instalacja

Planowa obsługa serwisowa z wykorzystaniem oryginalnych części zamiennych

Wstrzymanie produkcji z powodu braku sprężonego powietrza jest bardzo kosztowne. Można się ustrzec tego problemu mając zapasowe części w magazynie.
W celu ułatwienia dostępu do niezbędnych materiałów eksploatacyjnych, MARK oferuje różne ZESTAWY SERWISOWE:

 • ZESTAW SERWISOWY 2000 godzin: filtr oleju, filtr powietrza
 • ZESTAW SERWISOWY 4000 godzin: ZESTAW 2000 + filtr wstępny i filtr separatora
 • ZESTAW SERWISOWY 8000 godzin: ZESTAW 4000 + zestawy naprawcze zaworów minimalnego ciśnienia, termostatycznego i wlotowego.

Wyciszony FILTR POWIETRZA WLOTOWEGO

Wydajność

Wysoka wydajność, cicha praca, łatwy montaż i obsługa stawiają sprężarki MSA na czele wśród obecnie dostępnych sprężarek na rynku.
Dzięki zastosowaniu elementów o wysokiej wytrzymałości oraz dzięki wysokiej wydajności naszych najnowszych linii montażowych możemy zaoferować sprężarki godne zaufania. Poprzez racjonalne rozmieszczenie elementów i użycie jak najmniejszej liczby części ulegających niszczeniu, zredukowano koszty eksploatacji.

Stopień śrubowy o wysokiej wydajności.

Dwa asymetryczne wirniki śrubowe o jednakowej średnicy umieszczone są na wysokiej jakości łożyskach kulkowych i tocznych. Wysokiej jakości uszczelnienia i małe tolerancje wymiarów części gwarantują nawet dla niewielkich mocy:

 • Większą wydajność
 • Wysoką sprawność
 • Długotrwałość i niezawodność
 • Wytrzymałość

Oszczędzanie energii dzięki “Inteligentnemu Wyłączaniu”

Sterowanie regulatorem ES3000 pozwala użytkownikowi zmniejszyć zużycie energii elektrycznej podczas pracy na biegu jałowym dzięki “inteligentnemu wyłączaniu”. Na podstawie zużycia sprężonego powietrza i zaprogramowanej maksymalnej liczby rozruchów na godzinę, regulator po każdym cyklu oblicza minimalny możliwy czas pracy na odciążeniu.

W momencie uzyskania maksymalnego ciśnienia, nawet w przypadku braku zapotrzebowania na sprężone powietrza, sprężarka przechodzi do pracy w odciążeniu. Oszczędność energii uzyskiwana jest poprzez automatyczne wyłączanie sprężarki po chwili pracy na odciążeniu.

Zapewnia to:

 • zaprogramowana maksymalna liczba rozruchów na godzinę nie zostaje przekroczona;
 • natychmiastowy rozruch w celu zaspokojenia ewentualnego zapotrzebowania na sprężone powietrze.