Adres AIR-TECH S.C
41-303 Dąbrowa Górnicza
ul. Kasprzaka 72
Kontakt
tel. kom.: 530-001-333
tel.: 32 260-01-93

Sprężarki śrubowe MSC 22 – 30 – 37 – 45 – 55 kW

Sprężarki o wyjątkowej sprawności

Wirniki śrubowe o profilu asymetrycznym i jednakowej średnicy umieszczone są na wysokiej klasy łożyskach. Wysokiej jakości uszczelnienia i niewielkie tolerancje wymiarów zastosowanych części gwarantują nawet dla niewielkich mocy:

 • Większą wydajność
 • Wysoką sprawność
 • Długotrwałość i niezawodność
 • Wytrzymałość

System chłodzenia

Dokładna analiza przepływu powietrza przez główne elementy przyczyniła się do uzyskania konstrukcji, która zapewnia termiczną równowagę wszystkich wewnętrznych części. Dzięki temu otrzymuje się optymalną temperaturę sprężonego powietrza. Odpowiednio dobrana niska temperatura pracy gwarantuje długą żywotność urządzenia.

Niski poziom hałasu

Wieloletnie doświadczenie, dokładna analiza przepływu powietrza chłodzącego wewnątrz urządzenia, zastosowanie obudowy dźwiękochłonnej, dokładny montaż elementów oraz praca bez drgań, sprawiają iż, sprężarka nasza reprezentuje najwyższą klasę dostępną na rynku. Niski poziom hałasu pozwala na instalację sprężarki w środowisku pracy lub w bezpośrednim sąsiedztwie pomieszczeń biurowych.

Bezpieczeństwo

Elektroniczny system kontroli steruje pracą urządzenia oraz zawiera sygnalizację LED, która wyświetla następujące sygnały:

 • Migające: stany przejściowe (maszyna gotowa do rozruchu, przestój lub stan ostrzegania)
 • Ciągłe: faza pracy, ostrzeżenia i stany awaryjne.

MSC – Najwyższa klasa

Wydajność

Używamy jedynie elementów najwyższej jakości, testowanych przez wiele lat. Posiadamy najnowsze linie montażowe o wysokiej wydajności. Komponenty wewnątrz urządzenia rozmieszczone są optymalnie. Zminimalizowano również liczbę części podlegających zużyciu. Wszystkie te rozwiązania przyczyniają się do uzyskania wyjątkowej wydajności naszych maszyn.

Eksploatacja

Wszystkie elementy, zwłaszcza te wymagające okresowej obsługi, umieszczone są w łatwo dostępnych miejscach upraszczając czynności eksploatacyjne.

Ekologia

Niski poziom hałasu, wysoka wydajność oraz inteligentny system kontroli powodują, iż te urządzenia są liderami na rynku w dziedzinie ochrony środowiska.

Niezawodność

Uwaga jaką przywiązujemy do konstrukcji i wyboru komponentów spełniających wymogi norm jakości i ochrony środowiska, gwarantuje wysoką niezawodność naszych produktów.

Niezawodność

Uwaga jaką przywiązujemy do konstrukcji i wyboru komponentów spełniających wymogi norm jakości i ochrony środowiska, gwarantuje wysoką niezawodność naszych produktów.

W momencie uzyskania maksymalnego ciśnienia, nawet w przypadku braku zapotrzebowania na sprężone powietrze, sprężarka przechodzi w stan pracy w odciążeniu. Oszczędność energii uzyskiwana jest poprzez automatyczne wyłączanie sprężarki po chwili pracy w odciążeniu.

Zapewnia to:

 • uniknięcie przekroczenia maksymalnej, zaprogramowanej liczby rozruchów na godzinę
 • natychmiastowy rozruch w celu niezwłocznego pokrycia zapotrzebowania na sprężone powietrze.

Elektroniczny sterownik ES3000

Elektryczny sterownik ES3000 z wyświetlaczem kontroluje i reguluje pracą sprężarki, zmienia parametry pracy i wyświetla informacje użytkownikowi.


Zarządza
wszystkimi operacjami podczas pracy sprężarki, dociąża, odciąża, załącza i wyłącza

Zapewnia
kontrolę i regulację urządzenia

Ostrzega
o wszelkich nieprawidłowościach

Wyłącza
sprężarkę w przypadku awarii

Wyświetla
informację o urządzeniu na wyświetlaczu

Przyciski służą do:

 • włączania i wyłączania
 • anulowania ostrzeżeń
 • wejścia w menu obsługi
 • testowania karty sterownika

Kontrola
Dwa wyświetlacze informują o wszystkich parametrach pracy urządzenia w sposób wyraźny i zrozumiały. Dwa przyciski funkcyjne i dwa przyciski przewijania pozwalają na kontrolę i programowanie parametrów pracy.

Multicontrol (opcjonalne)

PROSTY, NIEZAWODNY I ELASTYCZNY sposób regulacji sprężarek serii MSC. Kontroluje dociążenie, czas pracy na biegu jałowym oraz rozruch silnika, optymalizując cykl pracy i przeciwdziała wszelkim kosztownym oraz niepotrzebnym stratom energii.

F4 Inteligentne Włączenie/wyłączenie
Dla niewielkiego i średniego zużycia sprężonego powietrza, z długą pracą na biegu jałowym.
Redukcja czasu pracy na biegu jałowym powoduje oszczędność energii.

F5 Modulacja
Dla zapotrzebowania bliskiego maksymalnej wydajności sprężarka przechodzi w tryb regulacji modulacyjnej.

F6 PRACA AUTOMATYCZNA
Dla zróżnicowanego zapotrzebowania; system wybiera automatycznie tryb F4 lub F5 w zależności od zapotrzebowania na sprężone powietrze

Budowa Sprężarki MSC

1 FILTR POWIETRZA WLOTOWEGO zapewnia właściwą filtrację elementów stałych zawartych w zasysanym powietrzu

2 STOPIEŃ ŚRUBOWY o wysokiej wydajności gwarantuje niezawodność

3 SILNIK ELEKTRYCZNY trójfazowy, asynchroniczny silnik elektryczny o klasie izolacji F zgodnie z CEI EN 60034-

4 PRZEKŁADNIA PASOWA z zespołem pasów napędowych o wysokiej sprawności

5 ŁĄCZENIA ANTY-WIBRACYJNE zespół silnik / stopień śrubowy przymocowane są do urządzenia elementami nie przenoszącymi drgań

6 PRZEWODY ELASTYCZNE wszystkie elementy maszyny połączone są ze sobą giętkimi przewodami z łączeniami zapobiegającymi nieszczelnościom oraz tłumiącymi drgania

7 FILTR OLEJU łatwo wyjmowany wkręcany wkład filtra

8 SEPARATOR OLEJU wysoko wydajny, wielostopniowy separator oleju powoduje minimalne straty ciśnienia podczas usuwania oleju ze strumienia sprężonego powietrza

9 ZAWÓR MINIMALNEGO CIŚNIENIA zawór zwrotny zapewniający prawidłowy przepływ oleju od chwili uruchomienia i pracy na biegu jałowym.

10 PANEL STEROWANIA umieszczony jest w szczelnej i odpornej na wstrząsy obudowie, wykonanej z blachy 12/10. Panel sterowania składa się z niezawodnych elementów elektrycznych najwyższej klasy, testowanych w ekstremalnych warunkach

11 STEROWNIK ES3000 stanowi skuteczny, automatyczny systemem regulacji pracy sprężarki, zapewniający odpowiednią kontrolę nad całym urządzeniem

12 WYŁĄCZNIK GŁÓWNY umieszczony jest w zamykanej szafce oraz zawiera wyłącznik bezpieczeństwa

13 CHŁODNICA KOŃCOWA POWIETRZA I OLEJU jest zwartą konstrukcją posiadającą dużą powierzchnię wymiany ciepła, utrzymująca niską temperaturę powietrza wylotowego i optymalną temperaturę oleju

14 WENTYLATOR zapewnia prawidłowy przepływ powietrza chłodzącego nawet w ekstremalnych warunkach

15 WKŁADKI DŹWIĘKOCHŁONNE umieszczone w okolicach wlotu i wylotu powietrza, pochłaniają drgania znacznie redukując poziom hałasu

16 OBUDOWA DŹWIĘKOCHŁONNA wykonana jest z blachy, pomalowana i pokryta materiałem niepalnym, pochłaniającym hałas. Zawiera otwory umożliwiające wlot i wylot powietrza chłodzącego. Wlot jest wyposażony w łatwo wymienialny panel filtracyjny powietrza chłodzącego

Zaplanowana eksploatacja

Sprężarki dostarczane są z częściami zamiennymi i olejem

Wstrzymanie produkcji z powodu braku sprężonego powietrza jest bardzo kosztowne. Można się ustrzec tego problemu mając zapasowe części w magazynie.

W celu ułatwienia dostępu do niezbędnych materiałów eksploatacyjnych, oferujemy różne ZESTAWY SERWISOWE:

 • ZESTAW SERWISOWY 2000 godzin: filtr oleju, filtr powietrza
 • ZESTAW SERWISOWY 4000 godzin: ZESTAW 2000 + filtr wstępny i filtr separatora
 • ZESTAW SERWISOWY 8000 godzin: ZESTAW 4000 + zestawy naprawcze zaworów minimalnego ciśnienia, termostatycznego i wlotowego.